ЗАЩО

Изминаха почти 40 години след последните репресии срещу турското малцинство в края на комунистическия режим, но в България все още липсва визуален архив за дългогодишните репресии над част от българските граждани – мюсюлманите.

Фотографиите, документиращи преименуването, изселването и прогонването на помаци и турци, или са разпръснати в лични и публични архиви в България, в Турция и по света, или изобщо липсват.

Това е съществен проблем пред изследването, разбирането и предаването на паметта за случилите се трагични събития.

Целта на този визуален архив е да запълни огромната празнина, като създаде първия по рода си отворен дигитален визуален архив на вътрешните изселвания, масовите депортации от страната и асимилацията, да събере на едно място фотографиите, документиращи репресиите над част от българските граждани – помаци и турци.

Архивът ще събере визуални документи на български фотографи, нaпълно непознати работи на световни фотографи, както и много ценните и неизвестни досега лични фотографии, правени по места от свидетели на случващите се престъпления. Специално внимание ще бъде отделено и на фотографиите, правени от репресивните държавни институции – милицията и Държавна сигурност.

Дигиталният архив ще се развива постоянно и ще бъде отворен за научни изследвания, кураторски проекти, публични дискусии, отделни изложби, книги.

Поради широкото разпръсване на турската и българска диаспора по света, дигиталният архив може да играе и много важна роля за създаване на ново общо място за памет, да катализира диалогичност, нови изследвания и гледни точки.
Не на последно място – той прави възможен достъпа до история и до нови исторически източници за изследователи, студенти и ученици в България, в Турция и по света.

РАМКА

Дигиталният архив се фокусира върху времето на социализма (1945–1989) с ясното съзнание, че процесите на насилствена асимилация не започват с идването на комунизма, а съпътстват целия период след основаването на България, бидейки важна част от конструирането на нацията. На следващ етап рамката на визуалния архив може да се разшири. Ограниченията се налагат, защото периодът на комунизма има своите специфики, които могат да бъдат открити в политиката спрямо българските граждани -мюсюлмани и защото именно за този период има достатъчно на брой качествени исторически изследвания, върху които настоящият визуален архив се базира.

Нашата цел е да надградим това съществуващо знание, като съберем на едно място фотографските документи за него.

условия за използване на изображенията

Визуалният архив на асимилацията е архив с нетърговска цел. моля, запознайте се с нашите специални условия.

  • без изтегляне
  • без допълнителни права за използване
  • без прехвърляне на права на трети лица
  • всяко използване на фотографиите подлежи на споменаване на Визуалния архив на асимилацията

Години

преглед през годините 1945 – 1989

Фотографи

преглед на всички фотографи

Всички фотографии

преглед на всички фотографии

Assimilation Archive