анонимни

 

Всички фотографии

Години

1972

Неустановено населено място. Зимата на 1972 г. Смяната на имената на помаци.

Всички фотографии

Години
Assimilation Archive