Zeynep Zafer

Zeynep Zafer, Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve edebiyat tarihçisidir. “Adımı Elimden Aldıkları Gün. Müslüman Toplulukların Edebiyatında 1970’li – 1980’li Yılları “Soyuna dönüş” Süreci” (2015, Vihren Çernokojev ile birlikte) antoloji ve “Sürgündeki Türkoloji. Mefküre Mollova. Biyografik İnceleme” (2022, Nuriye Muratova ile birlikte) adlı araştırma kitabı yazarlarından biridir.

Antolojide 1970-li – 1980-li dönemi zorunlu asimilasyonu mağdurları olanların şiir, öykü ve hatıraları örnekleri yer almaktadır. Pirin Dağ eteklerinde bulunan Kornitsa köyünde doğar ve çocukluğundan itibaren ailesi ve köy halkına yönelik kanunsuzlukları yaşamaktadır. Ardından kendisi tutuklanır, baskılara karşı mücadele verir, yargılanır, hapis cezası ve sürgünle cezalandırılır, 3 Şubat 1989’da Bulgaristan’dan sınır dışı edilir.

Zorunlu asimilasyon, Türklerin ve Pomakların isim değiştirme süreçlerinde uygulanan baskılara karşı bireysel ve gruplar halindeki direnişi ve Türklerin Bulgaristan’dan deportasyonu konusunda çok sayıda Türkçe ve Bulgarca makalesi yayınlanmıştır.

Assimilation Archive