условия за използване на изображенията

 

Визуалният архив на асимилацията е архив с нетърговска цел. моля, запознайте се с нашите специални условия.

  • без изтегляне
  • без допълнителни права за използване
  • без прехвърляне на права на трети лица
  • всяко използване на фотографиите подлежи на споменаване на Визуалния архив на асимилацията

 

 

Assimilation Archive