1972

анонимни

Неустановено населено място. Зимата на 1972 г. Смяната на имената на помаци.

Неустановено населено място. Зимата на 1972 г. Смяната на имената на помаци.

Assimilation Archive